AKC-U / VAT-24 - program do wypełniania dokumentów związanych z wewnątrzunijnym nabyciem samochodu


Strona główna producenta programu
Przykład wypełnionego formularza AKC-U
Przykład wypełnionego formularza VAT-24

Program rejestruje w swojej bazie wszystkie dane, na podstawie których wypełnia :
Ceny, aktualizacje, serwis :