Przykład - dopisanie osoby do listy personelu, zdefiniowanie czasu pracy tej osoby przez skopiowanie danych innego pracownika, zmodyfikowanie danych jednego z zabiegów (przypisanie do nowej grupy zabiegów), zdefiniowanie minimalnego odstępu czasowego pomiędzy pewnymi parami zabiegów dla jednego kuracjusza, przypisanie dodatkowej osoby do wykonywania zabiegu i ustawienie odpowiedniego priorytetu (im wyżej na liście, tym częściej dana osoba jest wybierana przez program do wykonania danego zabiegu).

Twoja przeglądarka nie wyświetla zawartości plików video w formacie SWF, kliknij aby pobrać wtyczkę Adobe Flash Player